PGA coronautbruddet er videokonsultasjon første valg for konsultasjon med legen. Du vil da få en "lenke"  via sms som legen vil ringe deg opp på på video.

Ikke alle problemstilinger egner seg for dette, hvor det trengs fysisk undersøkelse. Da vil du få innkalling til vanlig time.  

Informasjonstelefon koronavirus

 

 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

 

Cato Innerdal om at alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Molde kommune som har vært i områder med vedvarende spredning av korona virus skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse -og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17.02.20.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlege (eller legevakt) på telefon. Symptomer på covid-19 er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Utifra myndighetenes smitteråd ifm koronavirusutbruddet ønsker man i en del tilfeller å unngå direktekontakt mellom pasient og lege og videokonsultasjon vil benyttes. Ved mistanke om koronavirus: Send sms til legesenteret eller benytt våre nettsider.Du vil kontaktes av lege.

 

IKKE MØT OPP PÅ LEGESENTERET MED LUFTVEISINFEKSJON. SEND SMS ELLER RING OSS, SÅ TAR FASTLEGEN KONTAKT MED DEG.

 Molde kommune si hjemmeside har oppdatert informasjon  om koronaviruset. 

https://www.molde.kommune.no/