Datasystemet ved Kvam legesenter stenger tirsdag 21.04.20. kl 1200-2400. pga serverbytte.

All behandling som kan vente må vente til onsdag.

Kontakter du oss på SMS eller internett vil vi ikke kunne lese dette før etter midnatt. Telefonen vil være åpen, og leger tilstede for behandling i nødstilfeller.