Influensevaksinering 2022/2023.

Tilbudet gjelder i første omgang KUN risikogrupper, det vil si pasienter over 65 år, helsepersonell og personer  med definerte risikotilstander, se  https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Vi har startet vaksinering . 

Kontakt legesenteret for timebestilling hos din fastlege .

Vaksinen koster kr 280. Velkommen.