Da er det klart for timebestilling for influensavaksinering. Tilbudet gjelder i første omgang KUN risikogrupper, det vil si pasienter over 65 år, helsepersonell og personer  med definerte risikotilstander, se  https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Vi planlegger influensavaksinering på kveldstid i uke 44. Dette vil foregå alle kveldene fra 01.11-04.11 fra 1700 til 2100. Pasienter med kjente allergier bør ta kontakt med legesenteret for å få time på dagtid. 

Vaksinen vil ha 50 kroner i egenandel, gratis hvis du har frikort. Personer som ikke er i risikogruppe må betale alt selv.

For å bestille:

Gå til kvamlegesenter.no

Trykk Bestill med timebok - Velg bestill ny time

Når du skal velge lege velger du Influensavaksine(ikke din fastlege).

Velg tidspunkt, kun åpent fra 01 til 04 november fra 1700 til 21.00.

Om dette blir vanskelig kan man også bestille time gjennom ekspedisjonen som vanlig.