Grunnet ny forskrift fra 01.01.22 hvor leger kan ilegges bot på inntil 200.000 kr for feil forskrivning på blå resept vil man i mange tilfeller kalle inn til konsultasjon/e-konsultasjon før fornying av slike. Beklager ulemper dette måtte påføre.