Da er tiden kommet for ferieavvikling. Fint om du er ute i god tid og bestiller resept på dine faste medisiner før din lege tar ferie. 

Bianka Kathryn Sætre og Sindre Ervik Sætre ferie i uke 27,28,29,30 og 31.

Thilde Camilla Svela ferie i uke 26,27,28, og uke 31 og 32.

Oddrunn Synnøve Vingen ferie i uke 28,29 ,30 og uke 32.

Gunnar Berland ferie i uke 29,30,31,32 og uke 33.

Pål Thomas Kjeldahl Høstmælingen ferie i uke 23 tom 14.juni, og uke 30 fra 2707 tom uke 32  untatt 12.08.

Under ferieavviklinga blir det kun akutte prøver som blir prioritert i uke 31,pga lite hjelpepersonell .