Pål Thomas Kjeldahl Høstmælingen : Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.  

Gunnar Berland: Onsdag, Torsdag og fredag.

Oddrun Synnøve Vingen: Tirsdag, Onsdag og Fredag. 

Thilde Camilla Svela: Mandag, Tirsdag og Torsdag.

Sindre Ervik Sætre: Mandag og onsdag

Bianka Saetre: Tirsdag og torsdag.

 

 

 

 

Ved behov for legehjelp utenom åpningstid kontakt legevakt på telefonnr 116117.