Pål Thomas Kjeldahl Høstmælingen : Mandag, onsdag, torsdag og fredag. Det er mulig å bestille videokonsultasjon på tirsdager, men ikke oppmøte timer.  

Gunnar Berland: Onsdag, torsdag og fredag.

Oddrun Synnøve Vingen: Tirsdag, onsdag og fredag. 

Thilde Camilla Svela: Mandag, tirsdag og torsdag.

Sindre Ervik Sætre: Mandag og onsdag. Fra uke 18 er Sindre Ervik Sætre tilstede  onsdag og torsdag.

Bianka Saetre: Tirsdag og torsdag. Fra uke 18 er Bianka Saetre tilstede mandag og tirsdag.